VEGAS系列

VEGAS Movie Studio 14
VEGAS Pro 14 Suite
VEGAS Pro 14
VEGAS Pro 14 Edit

VEGAS Movie Studio 14

为高级电影制作者打造的视频编辑软件,能充分激发你的灵感。

VEGAS Pro 14 Suite

用惊艳的质量帮你创作作品——没有任何视频格式、硬件或4K分辨率的限制。

VEGAS Pro 14
VEGAS Pro 14 专业的视频剪辑与光盘烧录 从始至终,尽善尽美 使用 VEGAS Pro 14 来开展…
VEGAS Pro 14 Edit
VEGAS Pro 14 Edit 专业的视频编辑 视频制作的核心 使用 VEGAS Pro 14 剪辑视频 …